• Home
 • TermsandConditionsPage

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DYMO WEBWINKEL

 1. Algemene informatie over ons

 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke verkoop van producten aan u als eindgebruiker (de "Klant") (in de landen die in article 5) zijn vermeld) op de website www.DYMO.com (de "Website"). De Website wordt beheerd door NWL Switzerland sàrl, 10 chemin de Blandonnet – 1214 VERNIER (Zwitserland), een onderneming geregistreerd onder het nummer CH-020.3.922.310-0 ("DYMO"), met telefoonnummer +32 (0)700 7453 en e-mailadres [email protected] of kijk hier voor contactgegevens.

  Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden en alle algemene of specifieke voorwaarden van de Klant. Bij elke bestelling op de Website wordt ervan uitgegaan dat de Klant de Algemene Voorwaarden vooraf heeft geraadpleegd en aanvaard. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is onderworpen aan ons afzonderlijke privacybeleid, dat u hier kunt vinden. Daarnaast is het algemene gebruik van de Website onderworpen aan Algemene Voorwaarden.

 3. Herroeping van een aankoop en retournering van producten
  • 2.1.Wettelijk herroepingsrecht

   De Klant heeft het recht om DYMO te informeren dat hij zijn aankoop herroept, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop (a) de Klant, of een door de Klant opgegeven derde die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit krijgt (of in geval van een een individuele bestelling van producten die afzonderlijk worden geleverd, het laatste product fysiek in bezit krijgt) of waarop (b) de dienstenovereenkomst wordt ondertekend. Voor alle duidelijkheid: de Klant dient alleen de kosten voor het retourneren van het (de) product(en) te betalen.

   Indien de Klant besluit om zijn aankoop te herroepen, moet hij DYMO ondubbelzinnig schriftelijk van dat besluit in kennis stellen, bijvoorbeeld via een brief per post, fax of e-mail (zie contactgegevens hierboven; zie hier voor een model van een herroepingsformulier). Wij raden de Klant aan om hiervoor het contactformulier vvan DYMO te gebruiken ofwel om telefonisch (+32 (0)700 7453), per e-mail [email protected] of per post (Newell Poland Services Sp. z o.o., ul. Abpa A. Baraniaka 88 c, Building D, 61-131 Poznan, POLAND-) contact met ons op te nemen. De deadline voor herroeping wordt gehaald als de Klant de kennisgeving van zijn besluit om zijn herroepingsrecht uit te oefenen verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant krijgt onverwijld een ontvangstbevestiging toegestuurd op een duurzame drager.

   De Klant dient het product of de producten vervolgens zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij DYMO in kennis heeft gesteld van zijn besluit om zich uit het contract met DYMO terug te trekken. De deadline wordt gehaald als de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De Klant dient de directe kosten voor het retourneren van de producten te betalen.

   Bij het retourneren van de producten dient de Klant de onderstaande instructies te volgen:

   • Het product moet worden geretourneerd in de oorspronkelijke productverpakking en de oorspronkelijke verzenddoos
   • De verzenddoos moet zorgvuldig worden afgesloten voor verzending
   • Het verzendetiket voor retournering kan worden aangevraagd bij onze dienst Klantendienst, die een vooruitbetaald UPS-label zal aanmaken en gedetailleerde verzendinstructies zal geven

   Opmerking: De Klant mag het (de) product(en) pas retourneren nadat hij onze dienst Klantendienst hiervan in kennis heeft gesteld en het opgegeven proces heeft gevolgd.

   DYMO zal alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen - inclusief de leveringskosten, indien van toepassing - binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop DYMO in kennis werd gesteld van het besluit van de Klant om zich uit het contract terug te trekken. DYMO kan de terugbetaling echter uitstellen totdat het het geretourneerde product heeft ontvangen of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd dat de producten zijn geretourneerd indien dat eerder gebeurt. Alle kosten die verbonden zijn aan de levering van geretourneerde producten zijn ten laste van de Klant.

   DYMO zal de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode die de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt. De Klant zal geen kosten oplopen als gevolg van die terugbetaling.

   DYMO zal niet verplicht zijn om extra kosten terug te betalen als de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die DYMO aanbiedt.
   De Klant is alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die te wijten is aan een andere hantering dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

   2.2. Retourrecht

   Naast het wettelijke recht als bedoeld in artikel 2.1 hierboven, verleent DYMO de Klant het recht om zijn aankoop te herroepen binnen 30 dagen te rekenen vanaf de levering. Dit recht, het zogenaamde 30-dagen-geld-terug ('30 DGT'), is een commerciële geste tussen DYMO en de Klant die geldt voor alle DYMO- producten die via de website van DYMO worden gekocht.

   Het '30 DGT'-recht is niet van toepassing op verbruiksartikelen, accessoires of software die afzonderlijk zijn verkocht (d.w.z. niet als onderdeel van het product), maar uw wettelijke herroepingsrechten als bedoeld in artikel 2. 1 hierboven blijven onverminderd gelden.

    2.2.1. Het terugbetaalde bedrag

    Het terugbetaalde bedrag is gelijk aan de prijs, inclusief btw, die de Klant voor het product heeft betaald, inclusief de verzendkosten die de Klant bij aankoop heeft betaald maar exclusief de door de Klant betaalde retourneringskosten.

    2.2.2. Procedure

    De Klant dient binnen 30 dagen na de datum waarop het product werd geleverd contact op te nemen met de klantendienst van DYMO.

    De Klant dient het product samen met een kopie van het aankoopbewijs te retourneren. De klantendienst van DYMO zal instructies geven over hoe het product dient te worden geretourneerd.

    Het geretourneerde product moet compleet en in goede staat zijn, mag niet beschadigd zijn en moet in de originele verpakking zitten. Retourzendingen zonder kopie van het aankoopbewijs of retourzendingen die niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, worden niet aanvaard en kunnen niet worden terugbetaald.

    2.2.3. Terugbetalingstermijn

    De Klant wordt binnen één week nadat DYMO het product heeft ontvangen, terugbetaald op de bankrekening die voor de initiële aankoop is gebruikt.

    Het bovenstaande retourrecht verandert niets aan uw rechten als consument.

   2.3. Retournering van niet-conforme producten

   Elk niet-conform product en elk product dat gebreken vertoont of tijdens het transport is beschadigd, wordt door DYMO terugbetaald of vervangen. Indien een product niet-conform is, gebreken vertoont of tijdens het transport is beschadigd, dient de Klant de klantendienst van DYMO onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen, hetzij telefonisch, hetzij via e-mail of live chat. . Deze bepaling doet geen afbreuk aan andere rechten die de Klant met betrekking tot niet-conforme producten heeft op grond van toepasselijk recht.

 4. Bestelproces
 5. Het proces voor het plaatsen van een bestelling op de Website bestaat uit de volgende stappen:

  • De Klant surft naar de productpagina en klikt op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje";
  • De Klant klikt op "Ga naar winkelwagentje";
  • De Klant klikt op "Doorgaan naar betaling" om te bevestigen;
  • De Klant kan doorgaan als gast of kan een account aanmaken;
  • De Klant voert zijn e-mailadres, leveringsadres en factuuradres in; Als de Klant al een account heeft, zijn deze adressen al automatisch ingevuld en hoeft de Klant ze alleen maar te bevestigen; De Klant klikt op "Doorgaan" om de persoonlijke gegevens te bevestigen;
  • De Klant krijgt nu de gelegenheid om zijn gegevens, de selectie en de totaalprijs van de bestelling inclusief de verzendkosten te controleren; Als de Klant deze informatie moet corrigeren/aanpassen, klikt hij op de knop "Bewerken" van het betreffende deel en corrigieert hij de nodige correcties aan;
  • De Klant vinkt het vakje aan om aan te geven dat hij de Algemene Voorwaarden aanvaardt; De Klant bevestigt de betalingsmethode;
  • [De Klant klikt op de knop 'Betalen met' onder de tekst: 'Door op de onderstaande knop te klikken, verbind ik me tot betaling.']
  • Nadat de Klant de bestelling heeft ingediend, stuurt DYMO de Klant een e-mail om de ontvangst van de bestelling te bevestigen.

   DYMO zal het contract met de Klant archiveren, maar het is de verantwoordelijkheid van de Klant zelf om het contract op te slaan.

 6. Aanvaarding van bestellingen
 7. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn alle offertes en voorstellen vrijblijvend en zonder enige verplichting van DYMO. Elke bestelling van de Klant via de Website wordt altijd per e-mail en binnen 48 uur door DYMO bevestigd. De verkoopovereenkomst wordt pas aangegaan nadat DYMO via e-mail de geplaatste bestelling heeft bevestigd.

  Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, behoudt DYMO zich het recht voor de producten niet te leveren. In dat geval zal DYMO de Klant laten weten dat de producten niet beschikbaar zijn en zal DYMO elke ontvangen betaling terugbetalen.

 8. Prijzen
 9. De prijs van de producten die de Klant via de Website bestelt, is de prijs die op de Website is aangegeven op het moment dat de Klant de bestelling bevestigt, zoals vermeld staat in de bevestigingsmail die naar de Klant wordt gestuurd. Deze prijs is inclusief btw, maar exclusief verzendkosten en douanekosten (indien van toepassing).

  Verzendkosten:

   Naam van het land Verzendkosten Valuta
   België 10,65 EUR
   Frankrijk 10,65 EUR
   Duitsland 10,65 EUR
   Nederland 10,65 EUR
   Verenigd Koninkrijk 8 GBP

  Voor Duitsland, Frankrijk, België en Nederland staan alle prijzen vermeld in euro; voor het Verenigd Koninkrijk staan alle prijzen vermeld in Brits pond, inclusief btw maar exclusief verzendkosten.

 10. Betaling
 11. Nadat DYMO de verkoop per e-mail heeft bevestigd maar uiterlijk bij levering, stuurt het de Klant een bestellingsbevestiging per e-mail.

  Voor de betaling aanvaardt DYMO MasterCard en VISA. Betalingen worden direct gedebiteerd.

  Alle andere van toepassing zijnde belastingen, rechten, heffingen of kosten die ontstaan tussen het moment van de bestelling van het product en het moment van levering zijn ten laste van de Klant.

 12. Levering, eigendomsrecht en risico
 13. Tenzij anders vermeld in de bevestigingsmail, worden leveringen uitgevoerd binnen 3 tot 5 werkdagen nadat de bevestiging naar de Klant is verzonden.

  Het risico van verlies, diefstal en gehele of gedeeltelijke vernietiging van de producten gaat over op de Klant zodra het product is geleverd.

  DYMO levert de bestelde producten binnen 3 tot 5 werkdagen zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald in de bevestigingsmail. Deze leveringstermijnen zijn schattingen, het zijn geen gegarandeerde leveringstermijnen. De Klant is als enige aansprakelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres. Behalve in geval van overmacht, passen we een maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen toe, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop DYMO de mail ter bevestiging van de aankoop heeft verzonden. Indien de geplande leveringsdatum is overschreden en de schuld hiervoor bij DYMO ligt, heeft de Klant het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en na eenvoudige kennisgeving, om de bestelling kosteloos te annuleren voor zover DYMO de bestelde producten op dat moment nog niet naar de Klant heeft verzonden. In geval van een dergelijke annulering zal DYMO de reeds betaalde bedragen binnen dertig (30) dagen aan de Klant terugbetalen.

 14. Leeftijdsvereisten
 15. De producten op de Website mogen alleen worden gekocht door personen die minstens 18 jaar oud zijn. Door producten te bestellen op de Website, verklaart de Klant dat hij 18 jaar of ouder is.

 16. Aansprakelijkheid en klachten
 17. DYMO is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van tijd, emotionele schade, reputatieschade, verlies van inkomsten, verlies van winst of verlies van een kans).

  DYMO is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade die direct of indirect het gevolg is van (i) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website door de Klant, (ii) het vertrouwen van de Klant in de op de Website verstrekte informatie, en (iii) fouten, serviceonderbrekingen, annuleringen, beschadiging van bestanden en e-mails, virussen of defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatiestoringen en diefstal/vernietiging van of onbevoegde toegang tot gegevens, programma's of diensten van DYMO

  Alle klachten dienen aan de klantendienst van DYMO te worden gemeld binnen 30 werkdagen na levering van de producten. Als de klacht gegrond blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van DYMO beperkt tot het herstel of de vervanging van de geleverde producten.

  Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit DYMO's aansprakelijkheid uit voor fraude, opzet, grove nalatigheid, overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, schending van de voorwaarden krachtens de geldende normen inzake consumentenbescherming (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid) of een andere verantwoordelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 18. Overmacht
 19. DYMO is niet aansprakelijk in geval van overmacht (d.w.z. alle situaties waarin het voor DYMO heel moeilijk is om zijn verplichtingen uit hoofde van de verkoopovereenkomst na te komen, met inbegrip van maar niet beperkt tot rampen, brand, overstromingen, aardbevingen, natuurelementen, natuurrampen, feitelijke of dreigende terroristische aanslagen, oorlogsdaen, sabotages, explosies, onlusten, burgerlijke ongehoorzaamheid, opstanden, revoluties en stakingen, lock-outs of arbeidsgeschillen, overheidshandelen, ongeval of pech van installaties of machines, bugs in software van derden, gebrek aan materialen, de niet-levering van diensten door nutsbedrijven (elektriciteit, gas, netwerk of telecom) en alle handelingen of nalatigheden van derden buiten de redelijke controle van DYMO).

 20. Ondersteuning na verkoop en garantie
 21. Voor ondersteuning na verkoop en voor vragen kan de Klant telefonisch, per e-mail of via live chat contact opnemen met onze DYMO-klantendienst.

  De producten vallen onder een wettelijke garantie van overeenstemming.

 22. Toepasselijk recht
 23. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming de wetgeving van Zwitserland, zonder inachtneming van de collisieregels. Niettegenstaande het voorgaande geniet de Klant nog steeds de bescherming die wordt geboden door bepalingen van de wetgeving van zijn land, waarvan niet kan worden afgeweken bij overeenkomst.
  We gaan allebei akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België, wat betekent dat de Klant een vordering kan instellen om zijn rechten inzake consumentenbescherming in verband met deze Algemene Voorwaarden af te dwingen in België, of in het EU-land waar de Klant woont. Indien de Klant een zaak onder onze aandacht wenst te brengen, kan hij met ons contact opnemen. Deze rechtskeuze verandert niets aan de bescherming die de Klant geniet op grond van dwingende wetsbepalingen die van toepassing zouden zijn mocht deze clausule ontbreken