Filteren op:
  • Geen verdere verfijning

  Ondersteuning | CardScan® FAQs

  1 - 12 van 81
  • Hoe kan ik geselecteerde items afdrukken met CardScan?

   Kies Openen in het Bestandsmenu in CardScan. Selecteer uw CardScan-databank en kies Open. Klik een keer op een van de items die u wenst af te drukken om het item te markeren. Houd de ctrl-toets op uw toetsenbord ingedrukt en klik één maal op de items die u wenst te selecteren. Kies Afdrukken in het menu Bestand en volg de voorschriften in de afdrukwizard.

  • Kan ik de achterkant van een ingescand visitekaartje in CardScan afdrukken?

   Dat kan jammer genoeg niet. U kunt de voorkant afdrukken, maar de achterkant van uw visitekaartje kunt u niet afdrukken. Indien u de achterkant wilt afdrukken in CardScan, dan dient u ook de achterkant van het visitekaartje in te scannen en op te slaan als een nieuw item.

  • De functie van CardScan die automatisch visitekaartjes herkent, vertraagt mijn laptop. Hoe kan ik dit oplossen?

   Open CardScan, klik op Bewerken en selecteer Voorkeuren. Klik op Scan en haal het vinkje weg bij Visitekaartjes automatisch detecteren. Klik op OK.

  • Het CardScan-programma verwijderen: Kies Opslaan als in het Bestand-menu in CardScan. Geef het bestand een naam. Klik op Opslaan. Klik op de Windows Startknop. Kies Programma's. Kies PalmPilot Conduit Installatie of CardScan Conduit voor PalmPilot in het CardScan-menu. Kies Activeren. Klik op Bladeren. Zoek het bestand dat u hebt bewaard. De standaardlocatie is C:\Program Files\Corex\CardScan. Dubbelklik op het bestand dat u bewaard hebt. Klik op OK.

  • Hoe kan ik de CardScan Conduit voor PalmPilot uitschakelen?

   Klik op de Windows Startknop. Kies Programma's. Kies CardScan. Kies PalmPilot Conduit Installatie of Conduit voor PalmPilot. Klik op Uitschakelen. Klik op OK.

  • Hoe kan ik alle contactgegevens wissen in het adresboek van de Palm?

   Het CardScan-programma starten: Kies Nieuw in het Bestandsmenu in CardScan. Kies Opslaan als in het Bestand-menu in CardScan. Geef de naam Blank aan dit bestand. Klik op Opslaan. Klik op de Windows Startknop. Kies Programma's. Kies CardScan. Kies PalmPilot Conduit Installatie of Conduit voor PalmPilot. Klik op Bladeren. Zoek naar het bestand 'Blank.cdb' en dubbelklik erop. Selecteer een tweerichtingssynchronisatie. (In CardScan verse 3.0.6 of later wordt deze optie weergegevens in de sectie Geavanceerd of Synchronisatie). Klik op OK. Plaats uw PalmPilot in de houder en HotSync. U zult de adresgegevens zien verschijnen in CardScan. Zodra dit voltooid is, opent u het CardScan-programma en klikt u op gelijk welk item. Kies Selecteer alles in het menu Bewerken. Kies Verwijderen in het Card-menu. De items in CardScan zullen nu verwijderd worden. HotSync uw PalmPilot, en uw adresboek zal opgekuist worden.

  • Hoe kan ik contactgegevens (vCards) slepen en verplaatsen naar CardScan?

   Open CardScan en de andere toepassing en pas het formaat van de vensters zodanig aan dat u beide vensters tegelijkertijd kunt weergeven. Open een CardScan-bestand in de lijstweergave. Klik in de andere toepassing op de te kopiëren contactpersoon en houd de muisknop ingedrukt totdat de cursor verandert van vorm. Sleep de contactpersoon naar het CardScan-venster en laat de muisknop los. De nieuwe contactgegevens verschijnen in de Lijst en de Contactenlijst.

  • Hoe kan ik teksten slepen en verplaatsen naar CardScan?

   Als de andere toepassing slepen en neerzetten ondersteunt, kunt u de tekst naar de velden van uw CardScan-contactpersoon slepen. Open CardScan en de andere toepassing en pas de venstergrootte aan zodat beide toepassingen zichtbaar zijn. Selecteer in de andere toepassing de tekst die u wilt overbrengen. Sleep met de linkermuisknop ingedrukt de geselecteerde tekst naar het CardScan-venster en laat de muisknop los.

  • Hoe kan ik contactgegevens slepen en verplaatsen naar andere toepassingen?

   Als de andere toepassing de vCard-indeling ondersteunt, kunt u als volgt contactpersonen vanuit CardScan slepen en neerzetten: Open CardScan en de andere toepassing. Pas de grootte van de vensters aan zodat ze beiden zichtbaar zijn. Controleer of uw CardScan-bestand wordt weergegeven in de lijstweergave. Klik op een contactpersoon en houd de muisknop ingedrukt tot de cursor verandert in het kopieersymbool. Sleep de contactpersoon naar de andere toepassing en laat de muisknop los. De contactpersoonsgegevens verschijnen in de juiste velden van een nieuwe contactpersoon.

  • Hoe configureer ik de synchronisatie met ACT! 4.0 of hoger

   In CardScan, klikt u op Bestand, markeert u Gegevens uitwisselen en klikt u op CardScan Synchronisatie. Indien de wizard Gegevensuitwisseling opstart, kies dan voor Neen, ik wil Synchroniseren, en klik vervolgens op OK. Druk op de toets Configureren in het Synchronisatievenster van CardScan. Selecteer ACT! 4.0 of hoger onder Selecteer toepassing. Klik op de Bladeren -toets onder CardScan Bestand. Markeer de databank waarmee u wenst te synchroniseren en druk Open. Klik op de toets Bladeren onder ACT! Databank. Markeer de databank waarmee u wenst te synchroniseren en druk Open. In het venster Configureer synchronisatie drukt u op OK om de configuratie te bewaren. Klik op de toets Synchroniseren om de gegevens van CardScan en ACT! te combineren.

  • Hoe kan ik de synchronisatie van CardScan instellen met Lotus Notes 4.6 of hoger?

   In CardScan, klikt u op Bestand, markeert u Gegevens uitwisselen en klikt u op CardScan Synchronisatie. Indien de wizard Gegevensuitwisseling opstart, kies dan voor Neen, ik wil Synchroniseren, en klik vervolgens op OK. Druk op de toets Configureren in het Synchronisatievenster van CardScan. Selecteer Lotus Notes 4.6 of Later onder Selecteer toepassing. Klik op de Bladeren -toets onder CardScan Bestand. Markeer de databank waarmee u wenst te synchroniseren en druk Open. Klik op de toets Selecteren onder Lotus Notes databank. Markeer het Lotus Notes adresboek waarmee u wenst te synchroniseren en druk Open. In het venster Configureer synchronisatie drukt u op OK om de configuratie te bewaren. Klik op de toets Synchroniseren om de gegevens van CardScan en Lotus Notes te combineren.

  • Hoe kan ik meerdere contactpersonen in categorieën onderbrengen in CardScan?

   Selecteer in de lijstweergave de contactpersonen die u in dezelfde categorie wilt plaatsen. Gebruik Shift+klik om een reeks contactpersonen te selecteren. Gebruik Ctrl+klik om meerdere niet-opeenvolgende contacten te selecteren. Kies Categorieën en klik op de optie Toewijzen of druk op Ctrl + r. Het dialoogvenster Categorieën toewijzen verschijnt. Selecteer Categorieën door in de selectievakjes te klikken. Klik op OK om de geselecteerde categorieën toe te wijzen en het dialoogvenster te sluiten.