Filteren op:
  • Geen verdere verfijning

  Ondersteuning | Weegschalen-faqs

  1 - 12 van 17
  • Mijn mechanische weegschaal keert niet terug naar nul, wat moet ik doen?

   Vind de nulinstellingsknop en gebruik de knop om de aanwijzer exact op de markering van een nulweging te zetten. Om de nulinstellingsknop te vinden, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw weegschaal.

  • Zijn de weegschalen volledig gemonteerd?

   De meeste weegschalen zijn reeds vooraf gemonteerd. Voor sommige weegschalen zijn nog kleine montages nodig.

  • De regelaar die ik net heb geïnstalleerd, raakt de wijzer. Wat moet ik doen?

   Controleer of de wijzer de regelaar heeft beschadigd. Indien dat zo is, dan moet u hem vervangen. Indien niet dan verwijdert u de wijzer en installeert u hem vervolgens opnieuw. Verwijder de wijzer en start opnieuw volgens de voorschriften die ter beschikking zijn.

  • De gewichten die mijn weegschaal weergeeft, fluctueren. Hoe kan ik dat oplossen?

   De weegschaal dient te worden geplaatst op een vlak en stabiel oppervlak dat waterpas is. Het weegschaalplatform dient goed vastgemaakt te worden aan de eigenlijke weegschaal. De weegschaal kan beïnvloed worden door elektrische interferentie of radiogolven. Het is niet aanbevolen om te werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen. Het is niet aanbevolen om te werken in de nabijheid van toestellen die ene elektrische stroom uit- en aanschakelen, zoals briefopeners, kopieertoestellen, magnetronovens, ...). De aanbevolen werkingstemperatuur voor de weegschaal is kamertemperatuur (ongeveer 25?? C). Indien de weegschaal werd blootgesteld aan warme of koude temperaturen, raden we aan om ze drie uur de tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat. Indien de weegschaal zal gebruikt worden in omgevingen met een temperatuur onder of boven kamertemperatuur, dan raden wij aan om de weegschaal opnieuw te kalibreren in die nieuw omgeving nadat ze drie uur de tijd heeft gekregen om zich aan te passen.

  • Wat is een "load cell"?

   Een "load cell" is een mechanisme binnenin de weegschaal dat lichtjes buigt als er een gewicht op het weegschaalplatform wordt gelegd. De microcomputer in de weegschaal meet de buiging en vertaalt ze naar een digitale weergave, namelijk het gewicht.

  • Wat betekent de term "overload" met betrekking tot mijn weegschaal?

   Overgewicht kan verschillende zaken betekenen, die allemaal verwijzen naar een teveel aan gewicht. Het kan betekenen dat het gewicht dat op het platform werd gelegd, zwaarder is dan de capaciteit van de weegschaal, bijvoorbeeld wanneer er een gewicht 6 kg op de weegschaal van 4 kg wordt gelegd. Op een weegschaal met en functie die tarieven berekent, kan het betekenen dat u een gewicht hebt gewogen waarvoor er geen tarief kan berekend worden, bijvoorbeeld wanneer u een postpakket van 2 kg op een weegschaal legt die enkel tarieven kan berekenen per brief van brieven van 300 gram. Weergaven op het scherm die wijzen op overgewicht zijn onder meer OVLD en OOOO.

  • Kunnen mechanische postweegschalen gekalibreerd worden?

   Mechanische weegschalen kunnen niet gekalibreerd worden. De enige handmatige aanpassing die kan worden uitgevoerd is het aligneren van de aanwijzer met de markering voor een nulweging, door gebruik te maken van de nulinstellingsknop. Om de nulinstellingsknop te vinden, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw weegschaal.

  • Kan ik de weegschaal schoonmaken?

   We raden aan om onze weegschalen nooit onder te dompelen in gelijk welke vloeistof. U kunt de lade van de weegschaal schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel.

  • Hoe weet ik of mijn weegschaal nauwkeurig weegt?

   Deze enige manier om met zekerheid te weten te komen of uw weegschaal nauwkeurig weegt, is om een gewicht te wegen waarvan u het exacte gewicht kent. Voorbeelden van zulke gekende gewichten zijn bijvoorbeeld onderdelen van een weegschaal, of eventueel gewichten om te fitnessen.

  • Geeft één van de gewone weegschalen weer hoeveel frankering/verzendingskosten er zal worden aangerekend voor mij pakket?

   Klassieke weegschalen kunnen alleen maar wegen, en geen tarieven of frankering berekenen. USPS, UPS, Fed Ex en DHL bieden echter tariefberekenmodules aan op hun website. Met zulke modules kunt u berekenen hoeveel het zal kosten om uw pakket te versturen.

  • Welke kabel(s) heb ik nodig om mijn weegschaal aan mijn computer aan te sluiten zodat ik de tarieven kan downloaden?

   Een speciale kabel die geleverd werd bij de weegschaal wordt gebruik om te verbinden met de uw computer. Aan één zijde bevindt zich de RJ-11-connector (die lijkt op de stekker van een telefoonkabel). Deze connector steekt u achteraan in de weegschaal. Aan de andere kant bevindt zich een seriële connector met 9 pennen. Deze dient u te verbinden met de seriële poort op uw computer.

  • Waarom geeft mijn weegschaal 0.00 weer wanneer ik probeer om de tarieven voor Express Mail te berekenen?

   Naar aanleiding van een nieuwe waarderingstructuur van USPS op basis van zones die van kracht is sinds mei 2008, worden de tarieven voor Express Mail niet langer ondersteund door DYMO. Indien u het tarief voor Express Mail selecteert, zal de weegschaal 0.00 weergeven.