Filteren op:
  • Geen verdere verfijning

  Ondersteuning | Software-faqs

  1 - 12 van 82
  • Ik heb net een nieuwe versie van DYMO Label software geïnstalleerd (versie 6 of hoger). Waar zijn mijn oude adreslijsten?

   De installatie van de DYMO Label software (DLS) versie 6 en hoger zal geen bestaande adreslijsten verwijderen. De installatie zal een nieuwe map aanmaken met de naam Adresboeken en laat de bestaande map onaangeroerd (met de naam Lijstbestanden). De map Lijstbestanden kan standaard teruggevonden worden in de DYMO Label map. Volg volgende stappen om uw oude adressenlijsten te vinden: Start de nieuwe versie van DLS (6 of hoger). Klik op de menuoptie Adresboek en selecteer Open. Het dialoogvenster Open adresboek wordt weergegeven. In het vervolgkeuzemenu van dit dialoogvenster selecteert u de map van DYMO Label. Nu zult u de originele map zien met de naam Lijstbestanden. Dubbelklik op deze map om de oude lijsten te vinden en ze te openen. Om de map Lijstbestanden te selecteren als uw standaardmap voor het Adresboek, volgt u volgende stappen: Op het hoofdscherm van DLS klikt u op het tabblad Bewerken en selecteert u Voorkeuren. Klik op Mapinstellingen. Klik op Bladeren naast de map Adresboek. Vind de map Lijstbestanden en klik erop. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en klik op OK op af te sluiten.

  • Hoe installeer ik de DYMO add-in voor ACT?

   DYMO Label software (DLS) is compatibel met Amerikaanse installaties van ACT! 5/2000, ACT! 6 en ACT! 2005 -2010. De add-in voor ACT! wordt automatisch geïnstalleerd door DLS. Na de installatie van DLS zal een Print DYMO Label worden weergegeven in het menu Hulpprogramma's van ACT!

  • Hoe druk ik af van Microsoft Access naar een LabelWriter?

   Door gebruik te maken van DYMO Label software kunt u snel postlabels afdrukken uit tal van databanken zoals Microsoft Access, Microsoft Excel, tekstbestanden en Universal Data Links (UDL). Databankinfo kan toegevoegd worden in een tekst-, adres-, of streepjescodeobject. Indien u meer dan een tekst-, adres-, of streepjescodeobject nodig hebt op uw label, dan kunt u de velden selecteren die u wenst in te voegen op de beschikbare objecten.

  • Hoe kan ik een afbeelding toevoegen aan een label met de DYMO Label software?

   DYMO Label software bevat talloze vooraf gedefinieerde sjabloon die u op maat kunt bewerken. U kunt een labelsjabloon openen dat een afbeelding of een object bevat, of de ontwerpfunctie gebruiken om zelf grafisch object op een label te plaatsen. Om de afbeelding die wordt weergegeven in het grafisch object te veranderen: Dubbelklik op het grafisch object dat wordt weergegeven op het labelsjabloon. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Selecteer de afbeelding die u wenst te gebruiken op het label en klik op OK. Om de beste resultaten te verkrijgen, raden we aan om een afbeelding te importeren die gelijkaardig is in grootte aan de ruimte die ter beschikking is op he label. Als u bijvoorbeeld een bedrijfslogo wenst toe te voegen aan een verzendlabel, importeer het logo dan niet in een A4-formaat. Gebruik afbeeldingen met zwart en wit indien mogelijk.

  • Hoe exporteer ik contactgegevens uit het adresboek van de DYMO Label software?

   Open de DYMO Label software. Klik op Adresboek en selecteer Open. Open de adres- of gegevenslijst die u wenst te exporteren. Klik op Adresboek en selecteer Exporteren. Kies waar u het bestand naartoe wenst te exporteren, en de naam van het bestand zodra het geëxporteerd is. Klik op Opslaan. Opmerking: Indien u gegevens exporteert uit DLS dan wordt elk item geëxporteerd as een individueel record en elke datalijn wordt een individueel veld.

  • Hoe importeer ik contactgegevens in het adresboek van de DYMO Label software?

   Om te importeren in de DYMO Label software v8: Maak een nieuw adresboek aan of open het adresboek waarin u gegevens wenst te importeren. Kies Importeren uit het menu Adresboek. De adresboekwizard zal opstarten. Volg de instructies van de adresboekwizard. Zodra u klaar bent, drukt u op Importeren. De gegevens worden geïmporteerd in het adresboek dat geopend en worden weergegeven in de adressenlijst.

  • Kan ik afdrukken naar een LabelWriter die verbonden is met een andere Mac OS X-computer op het netwerk?

   Controleer eerst of de LabelWriter toegevoegd werd aan de lokale lijst met printers (lokaal betekent aan de computer waaraan de LabelWriter fysiek is aangesloten), of de DYMO Label Software (DLS) voor Mac OS X geïnstalleerd is, en of de LabelWriter zonder problemen kan afdrukken op dit lokaal werkstation vanuit DLS. Zodra u dit hebt gecontroleerd, dient u delen te activeren zodat de andere MAC OS X computers op het netwerk toegang krijgen tot de printer. Om het delen van printers te activeren, klikt u op het Apple-pictogram en selecteert u Systeemvoorkeuren. In het venster Systeemvoorkeuren klikt u op het pictogram Delen. Activeer de optie Printer delen. Sluit het venster Systeemvoorkeuren. Om te kunnen afdrukken naar de LabelWriter van op andere Mac OS X computers in het netwerk dient u de LabelWriter toe te voegen aan de lokale printerlijst op elke computer.

  • Hoe importeer ik mijn contactgegevens in de DYMO Label software v6 of hoger voor Mac?

   Open DLS. Klik op het menu Adresboek en selecteer Nieuw. In het veld Bewaren als, voert u de naam in van uw adresboek en vervolgens klikt u op Bewaren. Als u gevraagd wordt om te importeren, klikt u op OK. In het veld Van, in het dialoogvenster Importeren, selecteert u de locatie van het bestand dat u wenst te importeren. Klik op het bestand dat u aan het importeren bent en selecteer Open. Er wordt een dialoogvenster Adres weergegeven. In het venster Velden ziet u het adresformaat van het geëxporteerde bestand dat u hebt aangemaakt. Indien dit het formaat is dat u wilt, klik dan op Auto. Om het formaat aan te passen, markeert u de datalijn die u wenst te importeren en klikt u op de pijltoets. Klik op Go. Er zal een venster verschijnen waarin wordt aangegeven, dat de records werden geïmporteerd. Klik op OK.

  • Hoe werkt de add-in voor Microsoft Outlook?

   De add-in werkt als een geïntegreerde functie in Microsoft Outlook. U kunt adresetiketten afdrukken voor de huidige contactpersoon, een groep contactpersonen of alle contactpersonen in uw databank. Selecteer één of meer contactpersonen in Outlook en klik op het LabelWriter-pictogram op de Outlook-werkbalk. Met de DYMO Label software versie 8 kunt u ervoor kiezen om Outlook-contactpersonen op de adresboektab weer te geven. Klik op de adresboektab en selecteer "Outlook-contactpersonen gebruiken" in het adresboek dropdownmenu.

  • Ondersteunt de DYMO Label software ook streepjescodes en afbeeldingen?

   DYMO Label software ondersteunt afdrukken van Code 3 of 9, Code 3 of 9 MOD, Code 128-A, 128-B, 128-C, 128-Auto, Interleaved 2 van 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Codabar, ITF-14, POSTNET en QR. Ondersteunde formaten zijn onder meer: bmp, wmf, emf, pcx, tiff, jpg en png.

  • Heeft Address Fixer een CASS-certificaat?

   Neen, Address Fixer heeft geen CASS-certificaat. Het CASS-certificaat vereist complexere software die veel sequentiële records kan verwerken en formulieren kan afdrukken zoals vereist door de post.

  • Wat zijn de voordelen van het gebruik van Address Fixer?

   Uw post zal er beter, professioneler en consistenter uitzien met de Intelligent Mail-streepjescode. Omdat Address Fixer de volledige ZIP-code met 9 karakters toevoegt, zal de postsortering vlotter verlopen, en hoewel we niet kunnen garanderen dat uw post sneller zal besteld worden, is de kans groot.